TYLKO NAJLEPSZE DLA MOICH ZWIERZĄT

KWASY

Kwasy poprawiają higienę pasz i mają wiele pozytywnych skutków dla wydajności i dobrostanu zwierząt hodowlanych. Poniższe aspekty przemawiają za stosowaniem kwasów:

  • stabilizujący wpływ na przewód pokarmowy - zapobiega biegunce
  • zmniejszenie ilości zarazków w paszy
  • zwiększenie zawartości energii
  • działanie bakteriobójcze i grzybobójcze
  • poprawa dziennego przyrostu masy ciała
  • konserwacja paszy
  • higiena żywienia na mokro

Nasza jakość jest podstawą twojego sukcesu