TYLKO NAJLEPSZE DLA MOICH ZWIERZĄT

KONCENTRATY DLA CIELĄT

Pomyślny odchów cieląt ma znaczący wpływ na przyszłą wydajność zwierząt.
Cielęta mają ogromny potencjał wzrostu już od pierwszego tygodnia życia, co można optymalnie osiągnąć dzięki odpowiedniej koncepcji żywienia.

Nasza jakość jest podstawą twojego sukcesu