Qualität
efektywne żywienie zwierząt

NASZ STANDARD JAKOŚCI

Gotowe pasze, koncentraty, pasze mineralne i wysokoprocentowe premiksy produkowane są w zakładach LIKRA w Austrii i Niemczech. LIKRA jest zatem ważnym partnerem w rolnictwie, a swoimi produktami i usługami pozytywnie wspiera partnerów i klientów LIKRA w ich pracy.

LIKRA postrzega siebie jako część produkcji żywności, dlatego bezpieczeństwo i jakość naszych produktów mają najwyższy priorytet. Aby spełnić te wysokie wymagania jakościowe, firma przechodzi wiele dobrowolnych certyfikacji.

Podstawą wysokiej jakości produktów jest jakość surowców. Dlatego wszystkie surowce podlegają wewnętrznej kontroli jakości we własnym laboratorium oraz dodatkowym kontrolom zewnętrznym w akredytowanych laboratoriach.

Wszystkie etapy produkcji są sterowane elektronicznie i w pełni udokumentowane, co gwarantuje ciągłą identyfikowalność.

NASZE ZABEZPIECZENIE JAKOŚCI

Aby zapewnić jakość, LIKRA postępuje zgodnie standardem QS jak i z GMP + i tym samym jest dopuszczony do międzynarodowych dostaw.

Do umieszczenia na liście paszy odpowiedniej do produkcji żywności wolnej od GMO wymagany jest ważny certyfikat akredytowanej jednostki certyfikującej. Aktualną listę produktów LIKRA do żywienia wolnego od GMO można znaleźć na stronie głównej InfoXgen.

Jako ekologiczne „BIO” mogą być oferowane jedynie mieszanki paszowe wytworzone przez certyfikowanego BIO AUSTRIA  producenta i znajdujące się na liście produktów biologicznych BIO AUSTRIA. Aktualną listę organicznych produktów LIKRA można znaleźć na stronie głównej InfoXgen.

Likra Polska posiada dodatkowo certyfikat „Standard PIM non GMO” dla handlu (pierwszy polski certyfikat dla non GMO w mleczarstwie).

OFERUJEMY

NASZE USŁUGI

Likra oferuje analizy składników odżywczych, toksyn i wielkości sit dla pasz podstawowych (kiszonka, siano), zbóż, pasz białkowych i gotowych pasz we własnym laboratorium firmy lub z partnerami sieciowymi. Umożliwia to niezakłóconą ocenę jakości paszy oraz dalsze porady i obliczenie racji.

Dane dotyczące wydajności mlecznej są dostępne w wielu gospodarstwach, ale prawidłowa interpretacja w odniesieniu do żywienia często wymaga wsparcia ekspertów. Specjaliści od żywienia Likra pomagają ocenić dane dotyczące wydajności poszczególnych zwierząt, grup zwierząt i całego stada.

Prawidłowe stosowanie produktów Likra jest zalecane i sprawdzane przez specjalistów Likra. Ponadto „nieszablonowe myślenie” to nieoceniona zaleta, którą Likra oferuje swoim klientom: w razie potrzeby dostępna jest sieć specjalistów (menedżerów produktu, lekarzy weterynarii, konsultantów ds. wentylacji i budowli), aby pomóc w rozwiązaniu różnych problemów.

Likra oferuje szersze analizy dla przeżuwaczy na specjalnym wyposażeniu. Zarówno strukturę paszy w dawkach TMR, jak i efektywność trawienia składników pokarmowych można sprawdzić za pomocą mycia i analizy sitowej kału. Pozwala to na wyciągnięcie wniosków na temat zjadanej dawki pokarmowej i podjęcia wszelkich niezbędnych korekt.

Dopasowane i precyzyjne zalecenia żywieniowe są podstawą sukcesu ekonomicznego zarówno dla wytwórni pasz, jak i dla rolników i dużych gospodarstw. Znajomość prawidłowego stosowania surowców i ich wpływu na zwierzęta, a także przegląd dostępnych opcji produktowych, są kluczem dla specjalistów ds. żywienia Likra do obliczenia odpowiednich dawek lub receptur.

Podstawowe szkolenie to punkt wyjścia, ciągłe szkolenie to absolutna konieczność! Dotyczy to nie tylko pracowników Likry, ale także partnerów handlowych Likry i ich klientów. Seminaria, wydarzenia specjalistyczne, wizyty firmowe i wycieczki są dostępne, aby pogłębić własną wiedzę!