TYLKO NAJLEPSZE DLA MOICH ZWIERZĄT

PREMIX DLA BYDŁA MLECZNEGO

Głównym celem udanej hodowli bydła mlecznego jest wysoka wydajność mleka z dobrymi składnikami mleka i długowieczność. Oprócz dobrej genetyki i optymalnych warunków bytowych istotny wpływ na sukces ma żywienie.

Aby móc w pełni wykorzystać potencjał wydajności genetycznie wysokiej jakości krów mlecznych, należy bezwzględnie unikać związanych z żywieniem chorób metabolicznych. Tylko zbilansowana i przyjazna dla przeżuwaczy dawka pokarmowa zapewnia dobrą płodność i zdrowe zwierzęta – w tym pomoże wam Likra!

Nasza jakość jest podstawą twojego sukcesu