TYLKO NAJLEPSZE DLA MOICH ZWIERZĄT

MINERAŁY DLA ALPAK I LAM

Wielbłądowate z Nowego Świata - pomimo ekstensywnej hodowli i niskim wymaganiom pod względem zawartości energii i białka, powinno się uważać na całościowe potrzeby zwierząt!

Dla odpowiedniego żywienia wymagana jest przeważnie suplementacja witaminami i minerałami.

LIKRA proponuje w swojej specjalnej linii pasz „ALPA-Selektion” jako jedyny austriacki producent podstawy zabezpieczające potrzeby żywieniowe alpak i lam

Dzięki wspólnym pracom badawczym z Uniwersytetem VetMed w Wiedniu firma LIKRA jest w stanie stale rozwijać mieszanki mineralne ALPA. Współpraca ta gwarantuje optymalne zabezpieczenie zwierząt i trwale poprawia jakość włókna

Nasza jakość jest podstawą twojego sukcesu