Händeschütteln
efektywne żywienie zwierzątsuccessful feeding
be part of it

Likragroup

UDZIAŁOWCY

LIKRAGROUP jako spółka holdingowa i właściciel kilku firm z branży pasz dla zwierząt jest własnością Kapeller Beteiligungs GmbH i Mag. Sabine Wied-Baumgartner. Udziałowcami Kapeller Beteiligungs GmbH są Roland Kapeller, Birgit Greiderer i Dir Johannes Kapeller.

Udziałowcy Likragroup: Roland Kapeller, Mag. Sabine Wied-Baumgartner, Birgit Greiderer, Dir. Johannes Kapeller (od lewej do prawej)

 

KAMIENIE MILOWE LIKRAGROUP

1991
Założenie i udział firmy HETTEGGER w Bischofshofen.

Gründung und Übernahme von 100 % Gesellschaftsanteilen der Likra Tierernährung. Beteiligung der Firma Hettegger in Bischofshofen.

1992
Założenie firmy JAHN wraz z przejęciem sprzedaży i nabyciem różnych praw do znaków towarowych

2005
Nabycie wytwórni mieszanek paszowych HEMO w Ingolstadt wraz z nabyciem praw do znaku towarowego na paszę dla zwierząt hodowlanych Bosch oraz późniejsze założenie Likra West w Ingolstadt.

2008
Przejęcie sprzedaży i nabycie praw do znaków towarowych MAREK.

2011
Nabycie praw do dystrybucji i znaków towarowych paszy mineralnej Inntaler.

2013
Przejęcie Inntaler Polska.

2019
Udział w firmie Agro Trading GmbH w Karyntii.

FIRMA

LIKRAGROUP ze swoimi 200 pracownikami i produkcją ponad  190 000 ton
pokrywa znaczną część austriackiego rynku pasz.

 

LIKRA Tierernahrung jako spółka zależna w 100% jest sercem LIKRAGROUP i dzięki dwóm nowoczesnym zakładom produkcyjnym zapewnia ogólnokrajowe dostawy paszy dla zwierząt gospodarskich w Austrii, zarówno za pośrednictwem prywatnych hurtowni rolnych, jak i zintegrowanej bezpośredniej działalności w zakresie pasz dla drobiu i indyków.
Skontaktuj się z nami

Dzięki LIKRA West, LIKRAGROUP posiada filię w południowych Niemczech, która prowadzi również produkcję mieszanek paszowych i zaopatruje handel rolniczy w Bawarii i Badenii-Wirtembergii, a także pasze mineralne, preparaty mlekozastępcze i pasze specjalne na terenie całych Niemiec.
Skontaktuj się z nami

Likra Polska jest w 100% spółką zależną LIKRAGROUP. Likra Polska z siedzibą w Bydgoszczy sprzedaje pasze mineralne LIKRA i produkty specjalne LIKRA, a także preparaty mlekozastępcze marki Inntaler.
Skontaktuj się z nami

Firma Jahn Futtermittel jest spółką zależną LIKRAGROUP z siedzibą w St. Marienkirchen am Hausruck i sprzedaje głównie pasze mineralne i koncentraty małym i średnim przedsiębiorstwom rolnym w całej Austrii. Rolnikom doradzają przedstawiciele handlowi JAHN i w większości zaopatrują się bezpośrednio.
Skontaktuj się z nami

Udział w firmie Hettegger w Bischofshofen został wybrany ze względu na szybką dostawę pasz dla bydła mlecznego w alpejskich regionach Salzburga, Karyntii i Tyrolu, a także w Ennstal i Murtal. Oprócz pasz dla bydła mlecznego LIKRA dostarczana jest również pasza ekologiczna, zboża i mieszanki zbożowe.
Skontaktuj się z nami

Ważnym partnerem handlowy dla Karyntii i Wschodniego Tyrolu jest udział w firmie Agro Trading w Grafenstein. Główny nacisk kładziony jest na innowacje w wykorzystaniu środków produkcji rolnej i paszy, przy jednoczesnej optymalizacji plonów na polu, gruntach ornych i produkcji zwierzęcej.
Skontaktuj się z nami