Team

Prezes Zarządu Johannes KapellerZarządzanie strategiczne T: +43 732 776447 0
info@likra.pl

Prokurent Rafał BiegniewskiZarządzanie operacyjne T: +48 52 510 80 88
M: +48 601 299 389
info@likra.pl

Rafał BiegniewskiDyrektor ds. Sprzedaży T: +48 52 510 80 88
M: +48 601 299 389
info@likra.pl

Paweł CiokRegionalny Kierownik Sprzedaży Polska wschodnia T: +48 601 610 540
info@likra.pl

Ryszard RogowskiRegionalny Kierownik Sprzedaży Polska północno-wschodnia T: +48 609 056 592
info@likra.pl

Wojciech KarolewskiRegionalny Kierownik Sprzedaży Polska południowo-zachodnia T: +48 781 001 997
info@likra.pl