Dla twojego bydła

Nowe produkty Likra

Ryzyko zakwaszenia żwacza u krów wysokowydajnych jest bardzo duże. Wysokie  zapotrzebowanie na energię jest równoważone przez łatwo przyswajalne węglowodany. Zmniejszone przeżuwanie i wytwarzaniem śliny redukuje ilość substancji buforujących w żwaczu. 

Nowy produkt Likra Pansenregulator 350 forte zawiera różne, bardzo skuteczne substancje buforujące. Efektem jest wzrost spożycia paszy, więcej mleka i tłuszczu oraz zdrowsze zwierzęta.

Więcej info...


Aminokwasy w żywieniu bydła mlecznego stają się coraz ważniejsze. Nowe metody obliczania pozwalają nam zbilansować docelową dawkę pokarmową z limitującymi aminokwasami. Szczególną uwagę zwraca się na metioninę jako pierwszy aminokwas limitujący. Metionina chroniona w żwaczu stosowana w Likrze zwiększa mleczność i ma doskonały wpływ na płodność (mniej strat zarodków!). 

Jako nowość wprowadzamy na rynek Top-Dressing LIMUKRA MZ Amino, który umożliwia obniżenie zawartości białka w dawce pokarmowej, a tym samym poprawę rentowności

Więcej info...