OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH

Likra Polska SP. Z O.O. jest odpowiedzialna za przetwarzanie Twoich danych osobowych na naszej stronie internetowej.
Dane Likra Polska SP. Z O.O. można znaleźć w nadruku.

OCHRONA DANYCH

Bardzo poważnie traktujemy ochronę Twoich danych osobowych. Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

 Z naszej strony internetowej można zazwyczaj korzystać bez podawania danych osobowych. O ile dane osobowe (np. Imię i nazwisko, adres lub adres e-mail) są gromadzone na naszej stronie internetowej, odbywa się to zawsze na zasadzie dobrowolności, o ile to możliwe.

 Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony danych, możesz również w dowolnym momencie skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem info(at)likra.pl.

PODMIOT PRZETWARZAJĄCY,ODBIORCA

Przetwarzamy Twoje dane osobowe przy wsparciu podmiotów przetwarzających umowy, które wspierają nas w świadczeniu usług (np. Hosting, usługa wysyłki biuletynów e-mail, usługi rezerwacji).

Te podmioty przetwarzające są zobowiązane do ścisłej ochrony Twoich danych osobowych i nie mogą przetwarzać Twoich danych osobowych w żadnym innym celu niż świadczenie naszych usług.

Twoje dane osobowe będą przekazywane tylko typowym dostawcom usług ekonomicznych, takim jak banki (w przypadku przelewów do Ciebie), doradcy podatkowi (jeśli pojawiają się w naszej księgowości), dostawcy usług spedycyjnych (w przypadku wysyłki do Ciebie), itp.

FORMULARZE

Pola formularza kontaktowego: Imię (pole obowiązkowe), nazwisko (pole obowiązkowe), firma, kraj, ulica, numer domu, kod pocztowy (pole obowiązkowe), miasto (pole obowiązkowe), telefon (pole obowiązkowe), adres e-mail (pole obowiązkowe ), gatunek, wielkość inwentarza żywego,wiadomość (pole obowiązkowe).

Pola formularza zgłoszeniowego: Imię (pole obowiązkowe), nazwisko (pole obowiązkowe), ulica, kod pocztowy (pole obowiązkowe), miasto (pole obowiązkowe), telefon (pole obowiązkowe), e-mail (pole obowiązkowe), data urodzenia (pole obowiązkowe) field), przesyłanie pliku 3x.

Po przesłaniu formularza podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane przez osobę odpowiedzialną na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych w celu realizacji Twojego żądania na podstawie Twojej zgody wyrażonej poprzez wysłanie formularza.

Nie ma prawnego ani umownego obowiązku podania danych osobowych. Brak ich podania oznacza po prostu, że nie złożysz wniosku i nie możemy go przetworzyć.

Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w drodze pisemnego zawiadomienia, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do czasu jej cofnięcia.

Es erfolgt eine Weiterverarbeitung der Daten, welche mit dem ursprünglichen Verarbeitungszweck vereinbar ist, auf derselben Rechtsgrundlage zum Zweck des Direktmarketings in nicht einwilligungspflichtigen Formen, wie dem adressierten postalischen Versand von Werbung, bis auf Widerspruch. In diesem Fall erfolgt eine Weitergabe der Daten an den Versanddienstleister.
Sie haben das Recht, der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten zum Zweck der Direktwerbung jederzeit durch schriftliche Mitteilung zu widersprechen. Im Fall des Widerspruchs werden Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr zum Zweck der Direktwerbung verarbeitet.

Dalsze przetwarzanie danych, które jest zgodne z pierwotnym celem przetwarzania, odbywa się na tej samej podstawie prawnej w celu marketingu bezpośredniego w formach niewymagających zgody, takich jak adresowana wysyłka reklam, chyba że wyrazisz sprzeciw. W takim przypadku dane zostaną przekazane firmie kurierskiej.

Masz prawo w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystaniu Twoich danych osobowych do celów reklamy bezpośredniej za pomocą pisemnego powiadomienia. W przypadku wniesienia sprzeciwu Twoje dane osobowe nie będą już przetwarzane w celu reklamy bezpośredniej.

NEWSLETTER E-MAIL

Zaznaczając pole wyboru, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które podałeś w celu informowania o ofertach, nowościach i informacjach o naszej firmie za pośrednictwem biuletynu e-mailowego przez osobę odpowiedzialną za ochronę danych do czasu odwołania lub sprzeciwu.

Nie ma prawnego ani umownego obowiązku podania danych osobowych. Jedyną konsekwencją braku zgody jest to, że nie będziesz otrzymywać biuletynu e-mail

Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez pisemne powiadomienie lub klikając link rezygnacji z subskrypcji w biuletynie e-mail, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody aż do jej cofnięcia.

W ten sam sposób możesz również sprzeciwić się wykorzystaniu Twoich danych osobowych do celów reklamy bezpośredniej. Jeśli wniesiesz sprzeciw, Twoje dane osobowe nie będą już przetwarzane w celu reklamy bezpośredniej w postaci newslettera e-mail.

PLIKI COOKIES

Ta strona używa plików cookies.

 Pliki cookie sprawiają, że strony internetowe są bardziej przyjazne dla użytkownika i wydajniejsze dla użytkownika. Plik cookie to mały plik tekstowy, który służy do przechowywania informacji. Odwiedzając witrynę internetową, witryna może umieścić plik cookie na komputerze osoby odwiedzającej witrynę. Jeśli użytkownik odwiedzi witrynę ponownie później, witryna może odczytać dane z wcześniej zapisanego pliku cookie i w ten sposób ustalić, na przykład, czy użytkownik odwiedzał witrynę wcześniej i którymi obszarami witryny był szczególnie zainteresowany. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w Wikipedii.

ZMIANA USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES:

W jaki sposób przeglądarka internetowa obsługuje pliki cookie, które pliki cookie są dozwolone lub odrzucane, użytkownik może określić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. To, gdzie dokładnie znajdują się te ustawienia, zależy od odpowiedniej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać za pomocą funkcji pomocy odpowiedniej przeglądarki internetowej.

W przypadku ograniczenia stosowania plików cookie pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej witryny może być niemożliwe.

PLIKI COOKIES NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ:

Nasza strona internetowa wykorzystuje następujące pliki cookies:

Pliki cookie absolutnie niezbędne do zapewnienia podstawowych funkcji serwisu:

 • dp_cookieconsent_status, cookieconsent_status: służą do przechowywania zgody  na  używanie plików cookie oraz do kontrolowania wyświetlania paska plików cookie.
 • gaOptout: służy do zapisywania ustawień rezygnacji z Google Analytics
 • w4_bookmarks: służy do zapisywania zakładek

Zwiększenie wydajności plików cookie w celu poprawy komfortu użytkowania:

 • Pliki cookie Google Analytics (patrz sekcja Google Analytics)
PLIK DZIENNIKA SERWERA

Ta strona internetowa przetwarza następujące dane osobowe w pliku dziennika serwera w celu monitorowania funkcji technicznych i zwiększenia bezpieczeństwa działania serwera WWW na podstawie przeważającego prawnie uzasadnionego interesu osoby odpowiedzialnej (techniczne środki bezpieczeństwa):

 • Typ i wersja przeglądarki (jeśli została podana przez użytkownika!),                                           
 • System operacyjny,     
 • Data i godzina zapytania serwera
 • Liczba wizyt
 • Długość pobytu na stronie
 • Poprzednio odwiedzaną stronę internetową,(jeśli została podana przez użytkownika!),
 • Adres IP użytkownika jest anonimizowany przed zapisaniem

Zapisywane są tylko pseudonimizowane adresy IP osób odwiedzających witrynę. Na poziomie serwera WWW odbywa się to poprzez zapisanie adresu IP 123.123.123.XXX zamiast rzeczywistego adresu IP odwiedzającego, np. 123.123.123.123, gdzie XXX to losowa wartość z przedziału od 1 do 254. Nie można już ustalić osobistego odniesienia. Jak długo przechowywane są pliki dziennika:

 • Dziennik serwera poczty: czas przechowywania wynosi 7 dni   
 •  Apachelog: 2 miesiące
 • Kopie zapasowe: są przechowywane w postaci zaszyfrowanej przez 14 dni
INTEGRACJA USŁUG I TREŚCI STRON TRZECICH

Może się zdarzyć, że w ramach tej oferty online zostaną zintegrowane treści osób trzecich, takie jak filmy z YouTube, mapy z Google Maps, kanały RSS lub grafiki z innych stron internetowych. Wymaga to zawsze, aby dostawcy tych treści (zwani dalej "dostawcami zewnętrznymi") znali adres IP użytkownika. Bez adresu IP nie byłyby one w stanie przesłać treści do przeglądarki danego użytkownika. Adres IP jest więc niezbędny do wyświetlenia tej treści.

Staramy się korzystać wyłącznie z treści, których odpowiedni dostawcy wykorzystują adres IP wyłącznie w celu dostarczenia treści. Nie mamy jednak wpływu na to, czy dostawcy zewnętrzni zapisują adres IP, np. w celach statystycznych. O ile jest nam to wiadome, informujemy o tym użytkowników.

Na tej stronie internetowej zintegrowane są funkcje i usługi następujących zewnętrznych dostawców:

Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA ("Google") na podstawie prawnej wynikającej z nadrzędnego uzasadnionego interesu (analiza korzystania z witryny). W tym celu zawarliśmy z Google umowę o przetwarzaniu danych na zlecenie.

W przypadku wywołania naszej strony internetowej, za pośrednictwem oprogramowania nawiązywane jest połączenie z serwerami Google i dane są przekazywane do serwerów Google, z których część znajduje się w USA. Google Analytics wykorzystuje również pliki cookie do przechowywania informacji o użytkowniku witryny oraz do analizy korzystania z witryny przez użytkowników.

Ta strona korzysta z funkcji "anonimizacji IP". Oznacza to, że Państwa adres IP jest uprzednio skracany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym i w ten sposób anonimizowany. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany.

Według Google, Google będzie wykorzystywać zebrane dane w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych użytkowników przez Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google i Google Analytics.

DEZAKTYWACJA GOOGLE ANALYTICS
 
 • Zasadniczo można zapobiec gromadzeniu danych użytkownika nanaszej stronie internetowej, ustawiając opcję "Do Not Track" w swojej przeglądarce internetowej. Nasza strona internetowa uwzględnia sygnał "Do Not Track", który Państwa przeglądarka internetowa wysyła do wszystkich stron internetowych.
 • Zasadniczo mogą Państwo zapobiec gromadzeniu Państwa danych użytkownika przez Google Analytics na wszystkich stronach internetowych, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
 •  Zbieranie danych użytkownika przez Google Analytics można uniemożliwić tylko na tej stronie internetowej, klikając na następujący link. Zostanie ustawiony plik cookie opt-out, który uniemożliwi gromadzenie Państwa danych podczas kolejnych wizyt na tej stronie: Wyłącz Google Analytics.
TWOJE PRAWA

Mają Państwo prawo do informacji, sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Jeżeli podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda lub zawarta z Państwem umowa, przysługuje Państwu również prawo do przenoszenia danych.

Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, której Państwo udzielili. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych do momentu odwołania.

Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.

Ponadto, mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 ,00-193 Warszawa ,kancelaria@uodo.gov.pl)