Nowe produkty

W ZNANEJ LINII PRODUKTÓW
PANSEN FIT

Największą i najbardziej zmienną pozycją kosztów w produkcji bydła jest pasza.

Obecna sytuacja rynkowa ekstremalnych skoków cen wszystkich surowców rolnych dodatkowo pogorszyła sytuację i wymaga dalszego rozwoju strategii żywienia.

Dzięki zoptymalizowanym dawkom pasz można zaoszczędzić ogromne koszty. Strawność i jakość użytych składników, a także wysokie spożycie paszy odgrywają decydującą rolę, szczególnie w przypadku dawek pokarmowych, które są precyzyjnie dostosowane do wymagań wydajnościowych

Z tego powodu Likra opracowała nową linię produktów "Rumen Fit" - produkty oparte na najnowszej wiedzy naukowej, aby zapewnić rentowność Twojego stada bydła nawet w trudnych sytuacjach rynkowych.

Ta innowacyjna linia produktów gwarantuje dzięki zastosowaniu wolno przyswajalnego mocznika stałą podaż białka na najwyższym poziomie wydajności przy jednoczesnej optymalnej tolerancji.

Przekonaj się sam do produktów z linii LIKRA Pansen Fit.

Limukra Pansen Fit
Sojamix 40 Pansen Fit

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z doradcą handlowym LIKRA